โรงเรียนชนม์พัฒนา

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11341
อนุบาล 25271
อนุบาล 35381
รวม อนุบาล118193
ประถมศึกษาปีที่ 158131
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 42131
ประถมศึกษาปีที่ 546101
ประถมศึกษาปีที่ 676131
รวมประถม2730576
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด3838769

บทความล่าสุด