โรงเรียนชนม์พัฒนา

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูเห่า พฤติกรรมสายพันธุ์งูเห่า วิธีการสืบพันธุ์งูเห่า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูเห่า

งูเห่าเป็นงูพิษที่ขึ้นชื่อเรื่องหมวกอันเป็นเอกลักษณ์และรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัว งูเห่ามีพิษที่ทรงพลัง ซึ่งพวกมันฉีดเข้าไปในเหยื่อหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นผ่านเขี้ยวกลวงของพวกมัน พิษของงูเห่าส่วนใหญ่เป็นพิษต่อระบบประสาท ส่งผลต่อระบบประสาทและทำให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ ปริมาณและความแรงของพิษอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของงูเห่า

พฤติกรรมของงูเห่ามีความแตกต่างไปตามสายพันธุ์

พฤติกรรมของงูเห่ามีความแตกต่างไปตามสายพันธุ์

งูเห่าทุกชนิดมีลักษณะพื้นฐานที่คล้ายกัน เช่น ลำตัวที่ยาวและบางๆ และมีหัวที่กว้างที่สุดแต่ไม่มีเล็บนอกเหนือจากส่วนมือที่พัฒนาเป็นเหงือก นอกจากนี้ลักษณะการกัดของงูเห่าก็มีความคล้ายคลึงกัน เพราะใช้เหงือกในการฉีดพิษในเหยื่อ แต่พฤติกรรมการล่าเหยื่ออาจแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของแต่ละสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น

 1. พฤติกรรมการล่าเหยื่อ งูเห่าทั่วไปจะล่าเหยื่อโดยใช้การเฝ้าดูและติดตามเหยื่อ พวกเขาจะใช้ลำตัวที่โค้งอ่อนนุ่มเพื่อกดความเข้าใจและเดินเข้าตามเหยื่ออย่างระมัดระวัง หลังจากจับเหยื่อ งูเห่าจะใช้พิษของตนในการทำให้เหยื่ออ่อนลง หลังจากนั้นพวกเขาจะกินเหยื่อทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเหยื่อก่อนจะเลี้ยวกลับไปยังที่อยู่หรือถ่ายเถื่อนไปเพื่อย่อยสลายอาหาร
 2. พฤติกรรมกัดและห่อตัว เมื่องูเห่ารู้สึกขู่เข็ญหรือตกใจมากพอ พวกเขาจะแสดงพฤติกรรมกัดโดยการเปิดปากร้าวและเสียงฮิสซิ่ง บางสายพันธุ์ของงูเห่ายังสามารถพยายามห่อตัวโดยการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วและกำลังเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการกัด
 3. พฤติกรรมการหยอกตัว กลุ่มบางสายพันธุ์ของงูเห่าสามารถยกหัวขึ้นและกางหงอนเหยื่อเพื่อทำให้ดูใหญ่และน่าเกรงขามมากขึ้น พฤติกรรมนี้อาจใช้เพื่อขาดการชนกันหรือเข้าใจว่าตนเป็นผู้เลี้ยงกล้ามเนื้อแข็งแรง

 

การเลี่ยงการสัมผัสหรือป้องกันเมื่อเจองูเห่า

การเลี่ยงการสัมผัสหรือป้องกันเมื่อเจองูเห่า

 • รักษาระยะห่าง เมื่อคุณเจองูเห่า ทำให้แน่ใจว่าคุณอยู่ห่างจากตัวมันอย่างน้อย ห้ามพยายามที่จะเข้าไปใกล้หรือลอดผ่านตรงด้านหน้าของงูเห่า ให้คุณยืนอยู่ห่างมันอยู่ที่ความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่เปิด เมื่อเดินทางในพื้นที่ที่เป็นที่ราบหรือเปิดโล่ง
 •  ให้ระวังดูข้างหลังและด้านข้าง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงูเห่าอยู่ใกล้คุณ ไม่เอาเท้าไปชน เดินทางอย่างระมัดระวังและเลี่ยงการกระทำที่อาจกระตุ้นหรือก่อให้เกิดการตกใจของงูเห่า เช่น การกระทำที่ดุดันหรือรีบเร่งเดินทาง และ สำรวจพื้นที่ ถ้าคุณจะเดินทางในพื้นที่ที่รู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบงูเห่า คุณควรสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมของงูเห่าท้องถิ่น ซึ่งอาจมีการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมที่ควรระวัง
 • ใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ใส่เสื้อผ้าที่มีความปกป้องที่ดี เช่น เสื้อคลุมแขนยาวและกางเกงยาว เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่ถุงเท้าและถุงมือเพื่อป้องกันการกัดหรือสัมผัสด้วยมือ อยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์งูเห่ามักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการร่มเงาและการซ่อนเร้นมาก อยู่ในพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบและปราศจากการสะสมของวัตถุที่อาจจับตัวเหยื่อ
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ หากคุณพบงูเห่าในพื้นที่ที่คุณไม่สามารถจัดการได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือองค์กรท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อให้มีการป้องกันและการจัดการที่เหมาะสม จำไว้ว่าการเจองูเห่าอาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ดังนั้น ควรระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเจองูเห่า

งูเห่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมอย่างไร

งูเห่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมอย่างไร

งูเห่าพบได้ในหลายภูมิภาคทั่วโลก แต่ละสายพันธุ์ของงูเห่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นี่คือบางตัวอย่างของถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่พบได้

 • งูเห่าอินเดีย Indian Cobra พบในอินเดีย และบางส่วนของประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า ประเทศบังกลาเทศ และตอนตะวันออกของปากีสถาน เป็นสัตว์ที่ปราศจากป่าเขาถึงที่ราบหรือเมือง พบในป่าเขาที่มีทั้งพื้นที่แห้งและชื้น ป่าเขาราบ และเปียกชื้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
 • งูเห่าทิวทัศน์ King Cobraพบในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นป่าเขาเขียวชื้น ป่าเขาในที่ราบหรือชายฝั่งแม่น้ำ
 • งูเห่าอียิปต์ Egyptian Cobra พบในภาคเหนือแอฟริกา เช่น อียิปต์ ซูดาน สาธารณรัฐแอราบิก และแอิริเทรีย
 • งูเห่าทางตะวันออกเฉียงใต้ Cape Cobra พบในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา และเป็นบริเวณย่านอากาศร้อนและแห้งและถนนทางป่า
 • งูเห่ามาลาคา Malayan Cobra พบในสหราชอาณาจักร บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบางส่วนของอินโดนีเซีย ชอบอยู่ในป่าเขา ป่าชื้น และป่าชายเลนทางทะเล

อย่างไรก็ตาม ถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของงูเห่าอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และพื้นที่ที่พบ และสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของงูเห่า หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่อาจมีงูเห่าอาศัยอยู่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากองค์กรวิชาชีพท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสัมผัสหรือการเจองูเห่า

การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของงูเห่า

การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของงูเห่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์และการเลี้ยงลูกของสปีชีส์ต่าง ๆ ของงูเห่า นี่คือขั้นตอนหลักในกระบวนการดังกล่าว

 • การแยกเพศ งูเห่ามีการสามารถเพศที่แตกต่างกัน ตัวผู้เป็นเพศชาย ผู้ตั้ง มีเหงือกที่เล็กกว่าตัวเมีย เพศเมีย และมีช่องสาวกที่อยู่ที่ส่วนท้ายของลำตัว
 • การจับคู่ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตัวผู้จะพบตัวเมียเพื่อจับคู่ การจับคู่ของงูเห่าสามารถเกิดขึ้นในฤดูกาลที่แน่นอนหรืออาจเกิดขึ้นตลอดทั้งปี บางสายพันธุ์ของงูเห่าสามารถมีการเลียนแบบพฤติกรรมจับคู่ในขณะที่มีหลายตัวผู้อยู่ในระยะเวลาเดียวกัน
 • การผสมพันธุ์ หลังจากการจับคู่สำเร็จ ตัวผู้จะโอนสารเพศผ่านทางส่วนท้ายไปยังตัวเมีย การผสมพันธุ์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย
 • การคลอดลูก ตัวเมียจะคลอดลูกจากการที่ไข่ที่ผสมกันแล้วพักอยู่ในร่างกายของตัวเมีย ระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อคลอดลูกอาจขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และสภาพแวดล้อม ทั่วไปแล้วการคลอดลูกจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหลังจากการผสมพันธุ์
 • การดูแลลูก ตัวเมียจะดูแลและเลี้ยงลูกหลังจากการคลอด แม่งูเห่าจะสังเกตและปกป้องลูกจากภัยคุกคาม และให้อาหารและความอุ่นให้แก่ลูก

การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของงูเห่า เป็นกระบวนการธรรมชาติที่ประจำว่าต้องการความร่วมมือระหว่างตัวผู้และตัวเมีย เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาสายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเห่าในธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม งูเห่าเป็นสัตว์ที่อันตราย และข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่มานั้นอาจมีความแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมและสายพันธุ์ การอยู่ใกล้งูเห่าควรพึ่งพาคำแนะนำจากองค์กรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสัตว์เลื้อยคลานเพื่อให้ปลอดภัยเสมอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูเห่า

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับงูเห่า
 • งูเห่ามีพิษที่เข้มข้นแค่ไหน
  • หนูชอบอาศัยอยู่ที่ตามท่อน้ำ บริเวณที่มีเศษอาหาร พิษของงูเห่าถือว่าเป็นพิษที่เข้มข้นมาก พิษของงูเห่าสามารถทำให้เกิดอาการต่อไปนี้ได้ ปวดและบวมที่ที่ถูกกัด ระบบประสาทอ่อนแอ อ่อนเพลีย หน้ามืด หัวใจเต้นช้า หายใจลำบาก และสามารถเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันที
 • งูเห่าสามารถกระสายพันธุ์กับสัตว์อื่นได้หรือไม่
   • ไม่มีรายงานว่างูเห่าสามารถกระสายพันธุ์กับสัตว์อื่นได้ งูเห่ามักจะมีกระบวนการผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์เอง
 • งูเห่าสามารถกระสายพันธุ์กับสัตว์อื่นได้หรือไม่
   • ไม่มีรายงานว่างูเห่าสามารถกระสายพันธุ์กับสัตว์อื่นได้ งูเห่ามักจะมีกระบวนการผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์เอง
 • งูเห่าจะทำรังหรือไม่
   • งูเห่าไม่ได้ทำรัง พวกเขาจะพบที่อยู่ในที่ที่เหมาะสมในธรรมชาติ เช่น ในร่องหินหรือร่องเตียงตามสภาพแวดล้อมที่ให้เลือก
 • การเจองูเห่าแล้วควรทำอย่างไร
   • เมื่อเจองูเห่า ควรรักษาระยะห่างอยู่ห่างจากตัวมันอย่างน้อย ไม่เข้าไปใกล้หรือลอดผ่านตรงด้านหน้าของงูเห่า อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและระมัดระวังตลอดเวลา
 • วิธีรักษาถ้าถูกกัดโดยงูเห่า
  • หากถูกกัดโดยงูเห่า ควรรีบพบแพทย์หรือไปที่โรงพยาบาลทันที ห้ามจับปากแผลหรือดูดพิษเอง อย่างมีชีวิตช่วยชีวิต CPR จะต้องให้กับผู้ที่ได้รับการกัดโดยงูเห่าโดยทันที และแม้ว่าการเจริญอาจไม่ได้ทำงานตามที่คาดหวังก็ควรพยายามหายใจให้ผู้ประสบเหตุให้เป็นไปได้ กรุณาติดต่อศูนย์ควบคุมพิษในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ : บีเทลจุส หากดาวบีเทลจุสเกิดการระเบิดขึ้นโลกจะได้ผลกระทบหรือไม่

บทความล่าสุด