โรงเรียนชนม์พัฒนา

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

โครงการทัศศึกษาแหล่งท่งเที่ยวนอกสถานที่

โครงการทัศศึกษาแหล่งท่งเที่ยวนอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ในจังหวัดระนอง

บทความล่าสุด